TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Pszichológia - Szociológia

Pataki Ferenc (szerk.): Csoportlélektan, 2. bővített, átdolgozott kiadás

Fordító: Csepeli György et al.
Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Peck, David - Whitlow, David: Személyiség-elméletek

Fordító: Pressing Lajos
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Piaget, Jean: Az értelem pszichológiája

Fordító: Ádám Anikó - Farkas Ildikó - Martonyi Éva
Budapest, 1993
Pszichológia - Szociológia

Piaget, Jean: Szimbólumképzés a gyermekkorban. Utánzás, játék és álom; a kép és ábrázolás

Fordító: Mérei Ferenc
Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Pietrasinski, Zbigniew: A helyes gondolkodás pszichológiája

Fordító: Varga Iván
Budapest, 1966
Pszichológia - Szociológia

Pietrasinski, Zbigniew: A vezetés pszichológiája

Fordító: Szilágyi Pál
Budapest, 1968
Pszichológia - Szociológia

Pietrasinski, Zbigniew: Alkotó vezetés

Fordító: Murányi Beatrix
Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Platonov, K. K.: Szórakoztató pszichológia

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1965
Pszichológia - Szociológia

Radnai Béla: Szülők és gyerekek

Budapest, 1964
Pszichológia - Szociológia

Radnai Béla (szerk.): Alkalmazott lélektan

Budapest, 1962
Pszichológia - Szociológia

Radnai Béla (szerk.): Alkalmazott pszichológia 2. kiadás

Budapest, 1968
Pszichológia - Szociológia

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia

Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Ranschburg Jenő: Szülők lesznek. A családi nevelés pszichológiája az iskoláskorig

Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Révész Géza: Tanulmányok. Állatlélektani vizsgálatok. Hangpszichológia. A tapintási és haptikus érzékelés. A beszéd eredetének problémája, A zene keletkezése

Fordító: Gefferth Éva - Körner Tamás
Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Rowlands, Peter: Gyerekestül szeress! Vasárnapi szülők - új kapcsolatban

Fordító: Melis Ildikó
Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Rowlands, Peter: Vasárnapi szülők

Fordító: Melis Ildikó
Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Rubinstein, Sz. L.: Gondolkodáslélektani vizsgálatok

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1960
Pszichológia - Szociológia

Salamon Jenő: Az értelmi fejlődés pszichológiája

Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Serpell, Robert: Kultúra és viselkedés

Fordító: Pressing Lajos
Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Sidney, Webb - Sidnyes, Beatrice: A szegénység problémája

Fordító: Kósa Miklós
Budapest, 1918
Pszichológia - Szociológia

Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családi kapcsolatrendszer elmélete

Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Sullerot, Evelyne (szerk.): A női nem. Tények és kérdőjelek

Fordító: Faragó Klára - Gáti Tibor - Tölgyesi Miklós
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Sullerot, Eveyne: A női munka története és szociológiája

Fordító: Kecskeméti Györgyné
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Szalai Sándor (szerk.): Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálat tükrében

Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Szántó Miklós (szerk.): Tanulmányok az életmódról

Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Szczepanski, Jan: A szociológus szemével. Válogatott tanulmányok

Fordító: Forintos György
Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Szelényi Iván (szerk.): Társadalmi tervezés és szociológia. A VII. szociológiai világkongresszus témájához

Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden. A munkaidő és a szabadidő tevékenységstruktúrája

Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Szilágyi Vilmos: A pszichológus válaszol. Szerelemről, szexről

Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom

Fordító: Berényi Gábor - Tatár György
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Turner, Johanna: Az értelmi fejlődés

Fordító: Varjasi Edit
Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): A pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszichológiában

Fordító: Antal László et al.
Budapest, 1974
Pszichológia - Szociológia

Várkonyi Zsuzsa, F.: Már százszor megmondtam…

Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Vigotszkij, Lev Szemenovics: A magasabb pszichikus funkciók fejlődése

Fordító: Ujhelyi Gabriella
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Vikár György: Az ifjúkor válságai

Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Vitányi Iván: A zene lélektana

Budapest, 1969
Pszichológia - Szociológia

Wallon, H.: A gyermek lelki fejlődése

Fordító: Binét Ágnes
Budapest, 1958
Pszichológia - Szociológia

Wallon, Henri: Válogatott tanulmányok [Wallon]

Fordító: V. Binét Ágnes et al.
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

Fordító: Gelléri András et al.
Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Zazzo, René: Pszichológia és marxizmus. Henri Wallon élete és műve

Fordító: Mérei Ferenc
Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Zrinszky László (szerk.): Magatartásminták - azonosulás

Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

KBART