TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Történelem - Magyar

Agárdi Ferenc (szerk.): Régi magyar világjárók

Budapest, 1969
Történelem - Magyar

Bakay Kornél: A magyar államalapítás

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Baktay Ervin: Körösi Csoma Sándor

Budapest, 1962
Történelem - Magyar

Balogh Sándor (szerk.): Földet, köztársaságot, állami iskolát. Viták a magyar Parlamentben 1944-1948

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Balogh Sándor (szerk.): Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Dokumentumok

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. 2. kiadás

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Barta István (szerk.): Széchenyi István válogatott írásai

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Barta János ifj.: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 1711-1780

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Barta János ifj.: Mária Terézia

Budapest, 1988
Történelem - Magyar

Bartha Gábor - Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben

Budapest, 1973
Történelem - Magyar

Beér János - Csizmadia Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001-1949

Budapest, 1966
Történelem - Magyar

Békés István: Petőfi nyomában

Budapest, 1959
Irodalom, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem - Magyar

Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján

Fordító: Wellmann Imre - Püspöki Nagy Péter
Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Benda Kálmán et al.: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Benedek Elek: Nagy magyarok élete. Válogatás

Budapest, 1969
Történelem - Magyar

Benedek István: Semmelweis

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Benedek István: Semmelweis és kora

Budapest, 1967
Történelem - Magyar

Benedek István: Semmelweis és kora. 2., bővített kiadás

Budapest, 1973
Történelem - Magyar

Bertényi Iván: Kis magyar címertan

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Bitskey István: Hitviták tüzében

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Bitskey István: Pázmány Péter

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Bogdán István: Régi magyar mértékek

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Csabai Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom

Budapest, 1961
Történelem - Magyar

Csapodi Csaba et al.: Magyar könyvtártörténet

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései 1945-1963

Budapest, 1989
Történelem - Magyar

Csizmadia Andor (szerk.): Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban

Fordító: Kardos Lajos et al.
Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Diószegi István: A magyar külpolitika útjai. Tanulmányok

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Domokos József: Innen és túl az Óperencián

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Eperjessy Kálmán: A magyar falu története

Budapest, 1966
Történelem - Magyar

Farádi László: Diagnózis az életemről

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Ferenczy Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig

Budapest, 1958
Történelem - Magyar

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. 2. kiadás

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Fodor Pál (szerk.): Evlia Cselebi török világutazó mayarországi utazásai 1660-1664

Fordító: Karácson Imre
Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Forgács László: Ünnep után. Petőfi Apostola és a Márciusi Ifjak világnézete

Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Frank László: Café Atlantis. Híradás egy elsüllyedt világból

Budapest, 1963
Történelem - Magyar

Frank László: Szélhámosok, kalandorok

Budapest, 1966
Történelem - Magyar

Fukász György: A magyarországi polgári radikalizmus történetéhez. 1900-1918. Jászi Oszkár ideológiájának bírálata

Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Fügedi Erik: Uram királyom… A XV. századi Magyarország hatalmasai

Budapest, 1974
Történelem - Magyar

Fügedi Erik (szerk.): Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Gábor István: Budapesti képeslapok. Régi fővárosi épületek egykor és ma

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

KBART