TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Történelem - Magyar

Gáborné Csánk Vera: Az ősember Magyarországon

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914-1918

Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Gergely András - Szász Zoltán: Kiegyezés után

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. A magyar katolikus püspökök konferenciáinak jegyzőkönyveiből, 1919-1944

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Gergely Jenő: Prohászka Ottokár „A napbaöltözött ember”

Budapest, 1994
Történelem - Magyar

Germanus Gyula: Gondolatok Gül Baba sírjánál. Művelődéstörténeti tanulmányok

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a monarchia Magyarországán

Budapest, 1988
Történelem - Magyar

Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Granasztói György: A középkori magyar város

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Gyapay Gábor: Forrásszemelvények az Ifjú Történelembarátok Körei részére

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Gyárfás Endre: Apáczai

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Györffy György: István király és műve

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Györffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai, 2. bővített kiadás

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Györffy György (szerk.): Napkelet felfedezése. Julianus Plano Carpini és Rubruk útijelentései

Fordító: Gy. Ruitz Izabella
Budapest, 1965
Történelem - Magyar

Győrffy György et al. (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai

Budapest, 1958
Történelem - Magyar

Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Hanák Péter: Magyarország a monarchiában. Tanulmányok

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Hanák Péter (szerk.): Zsidókérdés, Asszimiláció, antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete I.

Budapest, 1968
Történelem - Magyar

Hegyi András (szerk.): Agrárgazdaság. Agrártársadalom. Agrárpolitika

Szeged, 1985
Történelem - Magyar

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Hoós János: Az új növekedési pálya feltételei és követelményei. Időszerű közgazdasági kérdések

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Hoppál Mihály - Küllős Imola - Manga János: „Emlékül hagyom az unokáknak, dédunokáknak, lássák, hogyan éltünk, s hogy az ő életük szebb legyen egyszer…” Önéletleírások

Budapest, 1974
Történelem - Magyar

Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története

Budapest, 1961
Történelem - Magyar

Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története (1896-1914)

Budapest, 1974
Történelem - Magyar

Hory András: Bukaresttől Varsóig

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Jahn Anna: Krónika emberközelből

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Jász Dezső: A sok közül egy

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Jászi Oszkár: A Habsburg-Monarchia felbomlása

Fordító: Zinner Judit
Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Jemnitz János - Litván György: Szerette az igazságot. Károlyi Mihály élete

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Kántor Lajos (szerk.): Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából

Budapest, 1990
Történelem - Magyar

Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen

Budapest, 1965
Történelem - Magyar

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői

Budapest, 1988
Történelem - Magyar

Kende János: Forradalomról forradalomra. Az 1918-1919-es forradalmak Magyarországon

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Kenessei András: A nyomozást abbahagyni! A Somogyi-Bacsó ügy

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Kertész Erzsébet: Úttörő asszonyok. Életrajzi elbeszélések

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Kisfaludy Katalin: Matthias Rex

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Kiss György: Jegyzetek az első évekről 1944-1948

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Kiss Szilvia (szerk.): Károlyi Mihály válogatott írásai 1920 1946 I. kötet

Fordító: Terényi István
Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Kiss Szilvia (szerk.): Károlyi Mihály válogatott írásai 1920 1946 II. kötet

Fordító: Terényi István
Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Kleineisel János: Házak, városok, társadalmak

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Komlós János: Elárult ország

Budapest, 1961
Történelem - Magyar

Kopka János (szerk.): Mezsgyék nélkül. Adalékok a Termelőszövetkezeti Mozgalom Szabolcs-Szatmár megyei történetéhez

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Kosáry Domokos (szerk.): Magyarország története képekben. 2. kiadás

Budapest, 1973
Történelem - Magyar

Kosáry Domokos et al. (szerk.): Magyarország története képekben. 4. kiadás

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor

Budapest, 1988
Történelem - Magyar

Kovács Endre: Magyarok és lengyelek a történelem sodrában

Budapest, 1973
Történelem - Magyar

Kovács Máté (szerk.): A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig

Budapest, 1970
Történelem - Magyar

Kovács Máté (szerk.): A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig

Budapest, 1963
Történelem - Magyar

KBART