TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Történelem - Magyar

Kőhalmi Béla: A Magyar Tanácsköztársaság könyvtár-ügye

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Köpeczi Béla (szerk.): A Rákóczi-szabadságharc és Európa

Fordító: András László et al.
Budapest, 1970
Történelem - Magyar

Környei Elek (szerk.): Eötvös Loránd. A tudós és művelődéspolitikus írásaiból

Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848-1914

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Kristó Gyula: Az Aranybullák évszázada

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Kubinyi Ferenc: Harmincan a császár ellen

Budapest, 1971
Történelem - Magyar

Kulcsár Péter: Jagelló-kor

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Kulcsár Péter: Kapisztrán János

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Kulcsár Viktor (szerk.): A változó falu

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Lackó Miklós: Válságok - választások Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyarországról

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

László Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig

Budapest, 1974
Történelem - Magyar

Lissák György: Az aranykígyó. Történelmi regény

Budapest, 1970
Történelem - Magyar

Litván György (szerk.): Szabó Ervin történeti írásai

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Livanova, Anna: Három sors. Elbeszélés egy nagy felfedezésről

Fordító: Meggyesi János
Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése 1816-1889

Budapest, 1968
Történelem - Magyar

Makk Ferenc: Magyarország a 12. században

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Makkai László - Mezey László (szerk.): Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század

Fordító: Ábrányi Boldizsárné et al.
Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Makkay János: A tiszaszőlősi kincs. Nyomozás egy rézkori fejedelem ügyében

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Merényi László: Boldog békeidők… Magyarország 1900-1914

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Molitor Ferenc: II. József a császári Don Quijote. Mozaikkockák valósághű arcképéhez

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Molnár Erik et al. (szerk.): Magyarország története. Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1867

Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció 1945-1975

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Oltványi Ambrus (szerk.): Széchenyi István: Napló 1.

Fordító: Jékely Zoltán - Győrffy Miklós
Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Oltványi Ambrus (szerk.): Széchenyi István: Napló 2.

Fordító: Jékely Zoltán - Győrffy Miklós
Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Pap Miklós: A tokaji

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Perényi József: A történész műhelytitkaiból

Budapest, 1965
Történelem - Magyar

Péter Katalin: 400 éve született Bethlen Gábor

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Péter Katalin: Esterházy Miklós

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Petrák Katalin - Milei György: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Petrák Katalin - Milei György (szerk.): A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája. Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Pintér István: 14 nap

Budapest, 1966
Történelem - Magyar

Pók Attila (szerk.): A huszadik század körének történetfelfogása

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Pölöskei Ferenc: Tisza István

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Pölöskei Ferenc - Takács Ferenc: Dunántúli történetek

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Puja Frigyes: Felszabadult Battonya

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

R. Várkonyi Ágnes: Magyar reneszánsz udvari kultúra

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

R. Várkonyi Ágnes: Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII. Századról

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Radev, Sztojan: Bolgárok és magyarok. Fejezetek a bolgár-magyar művelődési kapcsolatok történetéből

Fordító: Lengyel Károly
Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Ráth-Végh Istvánné: Férjem története

Budapest, 1970
Történelem - Magyar

Réti László: Így látta az ellenség. Adalékok a Magyar Tanácsköztrsaság történetéhez a TAGYOB anyagából

Budapest, 1969
Történelem - Magyar

Romsics Ignác: Elleforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Rosszijanov, Oleg: Zalka Máté

Fordító: Bárány György
Budapest, 1968
Történelem - Magyar

S. Vincze Edit: Az útkeresés évtizedei. Taulmányok a magyarországi munkásmozgalom történetéből 1868-1898

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Sarlós Béla: Deák és a kiegyezés

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

KBART