TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Történelem - Világ

Dolmányos István: Költők barátságától népek testvériségéig. Magyar-orosz haladó művelődési kapcsolatok a dualizmus korában

Budapest, 1959
Történelem - Világ

Dolmányos István (szerk.): Orosz forradalmárok a XIX. században

Fordító: Szanyiné Klaudy Kinga
Budapest, 1970
Történelem - Világ

Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. Tanulmányok

Budapest, 1979
Történelem - Világ

Domokos József: Emlékezik egy kommunista védőügyvéd

Budapest, 1979
Történelem - Világ

Donáth Regina: Krisztina királynő

Budapest, 1970
Történelem - Világ

Doncsev, Anton: Rodopei krónika

Fordító: Juhász Péter
Budapest, 1976
Történelem - Világ

Donini, Ambrogio: Korok, vallások, istenek

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1961
Történelem - Világ

Duby, Georges: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980-1420

Fordító: Fázsy Anikó et al.
Budapest, 1984
Történelem - Világ

Duby, Georges: A lovag, a nő és a pap. A házasság a középkori Franciaországban

Fordító: Fázsy Anikó
Budapest, 1987
Történelem - Világ

Duby, Georges - Mandrou, Robert: A francia civilizáció ezer éve

Fordító: Ádám Péter - Pataki Pál
Budapest, 1975
Történelem - Világ

Duclos, Jacques: Harcaim, emlékeim 1910-1945

Fordító: Gergely Pál et al.
Budapest, 1974
Történelem - Világ

Dulong, Claude: A szerelem a XVII. században

Fordító: Dániel Anna
Budapest, 1974
Történelem - Világ

E. Fehér Pál (szerk.): Lenin nemzedéke

Fordító: Bárány Gyögy et al.
Budapest, 1977
Történelem - Világ

Ecsedy Csaba (szerk.): Az ázsiai termelési mód a történelemben. Tanulmányok, vitacikkek

Fordító: Ács Zoltán et al.
Budapest, 1982
Történelem - Világ

Egri Viktor: Égő Föld

Budapest, 1972
Történelem - Világ

Engel Pál (szerk.): Világtörténet évszámokban 1789-ig

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Engelmann, Bernt: Poroszország. A lehetőségek hazája

Fordító: Kardos Péter
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Epperlein, Siegfried: Nagy Károly

Fordító: Pálvölgyi Endre
Budapest, 1982
Történelem - Világ

Erdélyi István: Ázsiai lovas nomádok. Régészeti expedíciók Mongóliában

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Erdődy János: A szent sátán

Budapest, 1975
Történelem - Világ

Fedor János: A forradalom útja Oroszországban

Budapest, 1957
Történelem - Világ

Fjodorov-Davidov, G. A.: Az Aranyhorda földjén

Fordító: Ágh András
Budapest, 1983
Történelem - Világ

Flavius, Josephus: A zsidó háború

Fordító: Révay József
Budapest, 1957
Ókortudomány, Történelem - Világ

Frank László: Sanghajba menekültem

Budapest, 1960
Történelem - Világ

Frédéric, Louis: Japán hétköznapjai. A szamurájok korában 1185-1603

Fordító: Gyáros Erzsébet
Budapest, 1974
Történelem - Világ

Friedenthal, Richard: Luther élete és kora

Fordító: Terényi István
Budapest, 1973
Történelem - Világ

Gábori Miklós: Ala Tau - Ararát. Régészeti utazások

Budapest, 1978
Történelem - Világ

Gábori Miklós: Régészeti kalandozások

Budapest, 1969
Történelem - Világ

Gács Andrásné - Soltész Gáspár: A szemüveg története

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Galántai József: Az első világháború

Budapest, 1980
Történelem - Világ

Gárdos Miklós (szerk.): Évfordulók 1986

Budapest, 1985
Történelem - Világ

Gaulle, Charles de: Háborús emlékiratok

Fordító: Losonczi János et al.
Budapest, 1973
Történelem - Világ

Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250-1276

Fordító: Gyáros Erzsébet
Budapest, 1980
Történelem - Világ

Geymonat, Ludovico: Galileo Galilei

Fordító: Fogarasi Miklós
Budapest, 1961
Történelem - Világ

Glatz Ferenc (szerk.): Történetelméleti és módszertani tanulmányok

Budapest, 1977
Történelem - Világ

Goldsmith, Maurice: Frédéric Joliot-Curie

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1979
Történelem - Világ

Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Művelődéstörténeti tanulmányok 1.

Fordító: Dávid Gábor Csaba et al.
Budapest, 1981
Történelem - Világ

Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Művelődéstörténeti tanulmányok 2.

Fordító: Dávid Gábor Csaba et al.
Budapest, 1981
Történelem - Világ

Goro, Hani: A japán nép története

Fordító: Siklósi Mihály
Budapest, 1967
Történelem - Világ

Gromiko, Anatolij: Kennedy elnök 1036 napja

Fordító: Siklósi Mihály
Budapest, 1970
Történelem - Világ

Groza, Petru: A börtön homályában. Malmaison, 1943-1944 telén

Fordító: Mária-Magdolna
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Gyeborin, A. M.: Az újkor társadalmi és politikai tanai

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1962
Történelem - Világ

Győry János (szerk.): A francia enciklopédia. Szemelvények

Fordító: Komoly Péter
Budapest, 1962
Történelem - Világ

Hahn István: Az időszámítás története

Budapest, 1960
Történelem - Világ

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás

Budapest, 1983
Történelem - Világ

Hahn István - Szabó Miklós: Világtörténet képekben. I. kötet. Az őskortól 1640-ig

Budapest, 1980
Történelem - Világ

Hahn István - Szabó Miklós - Kulcsár Zsuzsa: Világtörténet képekben. Őskor, ókor, középkor

Budapest, 1972
Történelem - Világ

Halasz, Nicholas: Dreyfus kapitány. Egy tömeghisztéria története

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1967
Történelem - Világ

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború

Fordító: Hajdu Gyula et al.
Budapest, 1983
Történelem - Világ

Halmosy Dénes - Popovics Dénes (szerk.): Nemzetközi szerződések 1945-1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései

Fordító: Halmosy Dénes - Popovics Béla
Debrecen, 1985
Történelem - Világ

KBART