TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Történelem - Világ

Kulin Katalin (szerk.): Utazás a régi Angliában. Szemelvények az Erzsébet-korabeli mindennapi élet dokumentumaiból

Fordító: Gombos Imre et al.
Budapest, 1964
Történelem - Világ

Kun Erzsébet: A rejtvény

Budapest, 1966
Történelem - Világ

Kühn, Bodo: Gutenberg mester. Regény

Fordító: Terényi István
Budapest, 1963
Történelem - Világ

Lamm Vanda: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései 1957-1982

Budapest, 1984
Történelem - Világ

Landes, David S.: Az elszabadult Prométheusz. Technológiai változások és ipari fejlődés Nyugat-Európában 1750-től napjainkig

Fordító: Köbli József - Valentiny Pál - Berend Zsuzsa
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Lassalle, Ferdinand: Beszédek és írások

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1982
Történelem - Világ

Leakey, Richard E. - Lewin, Roger: Fajunk eredete

Fordító: Somlyó Bálint
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Lefebvre, Georges: Napóleon [Lefebvre]

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1975
Történelem - Világ

Lelley János: Ember és kenyere

Budapest, 1980
Történelem - Világ

Lencman, J. A.: A kereszténység eredete [Lencman]

Fordító: Meggyesi János
Budapest, 1960
Történelem - Világ

Levandovszkij, Anatolij Petrovics: Robespierre

Fordító: Csekeő Anna
Budapest, 1962
Történelem - Világ

Lewis, Bernard: Isztambul és az oszmán civilizáció

Fordító: Dobrás Zsófia
Budapest, 1981
Történelem - Világ

Ligeti Lajos (szerk.): A mongolok titkos története

Fordító: Ligeti Lajos - Képes Géza
Budapest, 1962
Történelem - Világ

Lihacsov, Dmitrij Szergeevic: Oroszország kultúrája a reneszánsz hajnalán

Fordító: Predrag, Sztepanov - Sády Erzsébet
Budapest, 1971
Történelem - Világ

Lipovecz Iván: Olajöböl - A gazdaság válsága

Budapest, 1978
Történelem - Világ

Lips, Julius: A dolgok eredete

Fordító: Kiss Magda
Budapest, 1962
Történelem - Világ

Lőrincz László: Dzsingisz Kán

Budapest, 1972
Történelem - Világ

Lőrincz László: Mongólia története

Budapest, 1977
Történelem - Világ

Lukacs, John: Az Egyesült Államok 20. századi története

Fordító: Zala Tamás
Budapest, 1988
Történelem - Világ

Magidovics, Iosip Petrovics: A földrajzi felfedezések története

Fordító: Dabis Attila
Budapest, 1961
Történelem - Világ

Magidovics, Joszip Petrovics: Nagy földrajzi felfedezések

Fordító: Dabis Attila
Budapest, 1963
Történelem - Világ

Magnien, Marius: Tibet régen és ma

Fordító: Benkő Gyula
Budapest, 1960
Történelem - Világ

Majszkij, Iivan Mihajlovics: Utazás a múltba. Egy szovjet követ visszaemlékezései, 1-2. könyv

Fordító: Vas Zoltán
Budapest, 1967
Történelem - Világ

Majszkij, Ivan Mihajlovics: Utazás a múltba. Egy szovjet követ visszaemlékezései, 3. könyv

Fordító: Vas Zoltán
Budapest, 1968
Történelem - Világ

Majszkij, Ivan Mihalovic: Egy szovjet diplomata visszaemlékezései

Fordító: Vas Zoltán - Bánkuti Gábor
Budapest, 1975
Történelem - Világ

Makkai László (szerk.): A tudomány forradalma Angliában

Fordító: Kenéz Győző (et al.)
Budapest, 1966
Történelem - Világ

Makkai László (szerk.): Oliver Cromwell beszédeiből, leveleiből

Fordító: Böszörményi Ede
Budapest, 1960
Történelem - Világ

Manfred, Albert Zahorovics: A nagy francia forradalom

Fordító: Siklósi Mihály
Budapest, 1958
Történelem - Világ

Manfred, Albert Zahorovics: Napóleon [Manfred]

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1981
Történelem - Világ

March, Bloch: A történelem védelmében. Válogatott művek

Fordító: Kosáry Domokos - Makkai László - Pataki Pál
Budapest, 1974
Történelem - Világ

Marczali Henrik: Világtörténelem - magyar történelem

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Meadows, Donella - Richardson, John - Bruckmann, Gerhart: Sötétben tapogatózva. A világmodellezés első évtizede

Fordító: Szabó Judit
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Mehring, Franz: Tanulmányok a német történelemről

Fordító: Barta János ifj.
Budapest, 1981
Történelem - Világ

Mezey László (szerk.): Krónikások - krónikák I. Szemelvények középkori krónikákból

Fordító: Lackner Béla et al.
Budapest, 1960
Történelem - Világ

Mezey László (szerk.): Krónikások - krónikák II. Szemelvények középkori krónikákból

Fordító: Lackner Béla et al.
Budapest, 1960
Történelem - Világ

Moberg, Wilhelm: Népem története. Svédország a középkorban

Fordító: Miszoglád Gábor
Budapest, 1984
Történelem - Világ

Molnár Károly: Hivatásuk a halál. Fejezetek az idegenlégió történetéből

Budapest, 1970
Történelem - Világ

Morison, Samuel Eliot: Kolumbusz Kristóf a tengerész

Fordító: Neményi Ödön
Budapest, 1959
Történelem - Világ

Morozov, Nyikolaj Alekszandrovics: Cári börtönökben és erődökben. Életem regénye

Fordító: Vas Zoltán
Budapest, 1966
Történelem - Világ

Morton, A. L. (szerk.): Robert Owen válogatott írásai

Fordító: Forgács Géza
Budapest, 1965
Történelem - Világ

Mumford, Lewis: A város a történelemben. Létrejötte, változásai és jövőjének kilátásai

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1985
Történelem - Világ

Münnichné Berényi Etelka - Györkei Jenő (szerk.): Tankok ellen, száz halálon át. Münnich Ferenc a spanyol polgárháborúban

Budapest, 1976
Történelem - Világ

Nagy Kázmér: Változó Anglia

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Niederhauser Emil: Az orosz felvilágosodás

Fordító: Fodor András et al.
Budapest, 1966
Történelem - Világ

Niederhauser Emil - Perényi József: Bulgária története [Niederhauser - Perényi]

Budapest, 1959
Történelem - Világ

Niederhauser Emil - Sargina Ludmilla: Az orosz kultúra a XIX. században

Fordító: Áprily Lajos et al.
Budapest, 1979
Történelem - Világ

Nyerges János: Zöld posztós csatatér

Budapest, 1985
Történelem - Világ

Ormos Mária (szerk.): Világtörténet évszámokban 1789-1945

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Ormos Mária (szerk.): Világtörténet évszámokban 1945-1975

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Otetea, Adrei: Európa nagy korszakai. A reneszánsz és reformáció

Fordító: Réz Pál - Klumák István
Budapest, 1974
Történelem - Világ

KBART