TIT Gondolat Kiadó

  • 1
  • 2
[4] Wessetzky Vilmos: Előázsia művészete az ókorban

Budapest, 1958
Ókortudomány

[5] Vámossy Ferenc: A XX. század építészete

Budapest, 1961
Művészettörténet

[5] Nagy Tibor: Kréta-Mükéné művészete

Budapest, 1962
Ókortudomány

[6] Szilágyi János György: A görög művészet kezdetei

Budapest, 1958
Művészettörténet

[8] Szilágyi János György: A görög művészet késő-klasszikus kora

Budapest, 1961
Művészettörténet

[9] Szilágyi János György: A hellenisztikus görög művészet. Görög művészet a hellénisztikus korszakban

Budapest, 1959
Művészettörténet

[11] Castiglione László: A római köztársaságkor művészete

Budapest, 1961
Ókortudomány

[12-13] Castiglione László: A római császárkor művészete

Budapest, 1962
Ókortudomány

[16] Kádár Zoltán: Középkori művészet Kelet-Európában

Budapest, 1961
Művészettörténet

[18] Dercsényi Dezső: Népvándorláskori és preromán művészet

Budapest, 1960
Művészettörténet

[20] Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete és kapcsolatai a környező népek művészetével

Budapest, 1958
Művészettörténet

[21] Dercsényi Dezső: Itália románkori művészete

Budapest, 1960
Művészettörténet

[22] Dercsényi Dezső: Románkori művészet III.

Budapest, 1962
Művészettörténet

[25] Csemegi József: A gótika művészete III. Itália gótikus művészete és kapcsolatai

Budapest, 1961
Művészettörténet

[28] Eszláry Éva: A quattrocento szobrászata

Budapest, 1961
Művészettörténet

[33] G. Aggházy Mária: Német reneszánsz művészet

Budapest, 1961
Művészettörténet

[35-36] Harasztiné Takács Marianna: Németalföld művészete a XVI-XVII. században

Budapest, 1961
Művészettörténet

[37-38] Czobor Ágnes: Barokk művészet Itáliában

Budapest, 1961
Művészettörténet

[39] Ybl Ervin: Francia és angol művészet a barokk századokban

Budapest, 1958
Művészettörténet

[40] Ybl Ervin: Spanyolország és Portugália művészete a reneszánsztól a klasszicizmusig

Budapest, 1958
Művészettörténet

[41] G. Aggházy Mária: Német barokk művészet

Budapest, 1961
Művészettörténet

[42] G. Aggházy Mária: Magyarországi barokk művészet

Budapest, 1960
Művészettörténet

[43] Angyal Endre: A reneszánsz és barokk Kelet-Európában

Budapest, 1961
Művészettörténet

[44] Kampis Antal: A klasszicizmus Nyugat-Európában

Budapest, 1962
Művészettörténet

[48] Kovács Éva: Magyar művészet az elnyomatás korában

Budapest, 1962
Művészettörténet

[49] Kovács Éva: Barbizon és a francia realizmus

Budapest, 1960
Művészettörténet

[50] Angyal Endre: Kelet-Európa művészete a XVIII-XIX. században

Budapest, 1961
Művészettörténet

[51] Végvári Lajos: Munkácsy és kora

Budapest, 1962
Művészettörténet

[54] Genthon István: A posztimpresszionizmus

Budapest, 1960
Művészettörténet

[58] Genthon István: Magyar művészet a századforduló idején

Budapest, 1962
Művészettörténet

  • 1
  • 2