TIT Gondolat Kiadó

  • 1
  • 2
Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Tóth István: A rómaiak Magyarországon

Budapest, 1975
Ókortudomány

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Kristó Gyula: Az Aranybullák évszázada

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, Te csillag

Budapest, 1976
Történelem - Magyar

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok

Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Bakay Kornél: A magyar államalapítás

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Bitskey István: Hitviták tüzében

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Gergely András - Szász Zoltán: Kiegyezés után

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Merényi László: Boldog békeidők… Magyarország 1900-1914

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Kende János: Forradalomról forradalomra. Az 1918-1919-es forradalmak Magyarországon

Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. 2. kiadás

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Granasztói György: A középkori magyar város

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Teke Zsuzsa: Hunyadi János és kora

Budapest, 1980
Történelem - Magyar

Kulcsár Péter: Jagelló-kor

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867

Budapest, 1981
Történelem - Magyar

Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848-1914

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Romsics Ignác: Elleforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig

Budapest, 1982
Történelem - Magyar

Kisfaludy Katalin: Matthias Rex

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. 2. kiadás

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Barta János ifj.: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 1711-1780

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Péter Katalin: Esterházy Miklós

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Pölöskei Ferenc: Tisza István

Budapest, 1985
Történelem - Magyar

Bitskey István: Pázmány Péter

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Makk Ferenc: Magyarország a 12. században

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Kulcsár Péter: Kapisztrán János

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Schlett István: Eötvös József

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

  • 1
  • 2