TIT Gondolat Kiadó

Győrffy György et al. (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai

Budapest, 1958
Történelem - Magyar

Petrák Katalin - Milei György: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Petrák Katalin - Milei György (szerk.): A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája. Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek

Budapest, 1959
Történelem - Magyar

Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról

Budapest, 1960
Természettudomány

Makkai László - Mezey László (szerk.): Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század

Fordító: Ábrányi Boldizsárné et al.
Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Mátrai László (szerk.): Régi magyar filozófusok XV-XVII. század

Budapest, 1961
Filozófia

Szathmári István: A magyar stilisztika útja

Budapest, 1961
Irodalom

Takáts Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. Századból

Budapest, 1961
Történelem - Magyar

Kovács Máté (szerk.): A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig

Budapest, 1963
Történelem - Magyar

Kenyeres Ágnes (szerk.): A kegyes Olvasóhoz! Előszavak és utószavak válogatott gyűjteménye

Budapest, 1964
Irodalom

Környei Elek (szerk.): Eötvös Loránd. A tudós és művelődéspolitikus írásaiból

Budapest, 1964
Történelem - Magyar

Györffy György (szerk.): Napkelet felfedezése. Julianus Plano Carpini és Rubruk útijelentései

Fordító: Gy. Ruitz Izabella
Budapest, 1965
Történelem - Magyar

Beér János - Csizmadia Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001-1949

Budapest, 1966
Történelem - Magyar

Kovács Máté (szerk.): A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig

Budapest, 1970
Történelem - Magyar

V. Kovács Sándor (szerk.): Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század

Fordító: Boronkai Iván et al.
Budapest, 1971
Történelem - Magyar

Györffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai, 2. bővített kiadás

Budapest, 1975
Történelem - Magyar

Tardy Lajos (szerk.): Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomból

Fordító: Boronkay Iván - Kenéz Győző - Tardy Lajos
Budapest, 1977
Történelem - Magyar

Kókay György - Oltványi Ambrus - Vargha Kálmán: Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye

Budapest, 1978
Irodalom

Csizmadia Andor (szerk.): Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban

Fordító: Kardos Lajos et al.
Budapest, 1979
Történelem - Magyar

Kóka György (szerk.): Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság. Válogatás

Budapest, 1981
Irodalom

Waczulik Margit (szerk.): A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század

Budapest, 1984
Történelem - Magyar