Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1979-80 (Budapest, 1980)

fizika 77 A FIZIKA 1977 TARTALMA: 1. AMIT A PLAZMÁRÓL MINDEN FIZIKUSNAK TUDNIA KELL (Lev Andrejevics Arcimovics) 2. NEUTRONCSILLAGOK (Németh Judit) 3. A NAPBÓL ÉRKEZŐ NEUTRÍNÓKRA VÁRVA (Marx György) 4. A FIZIKA VARIÁCIÓS ELVEI (Katona Zoltán) 5. MÁGNESES MONOPÓLUSOK (Palla László) 6. A KVANTUM-ELEKTRODINAMIKA KÍSÉRLETI BIZONYÍTÉKAI (Horváth Zalán) 7. SZUPRAVEZETÉS (Papp Elemér) 8. A FÉMÜVEGEK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI (Kovács István) 9. GALILEO GALILEI PERE (Josef M. Jauch)

Next