Abramov, Alekszandr Ivanovics: Atomok a mérlegen (Budapest, 1981)

Hogyan sikerült az embe­reknek igazolniuk az ato­mok létezését? Hogyan ta­nulták meg a tudósok az anyag mérhetetlenül kis ré­szecskéinek mérését: mére­tük, tömegük, elektromos töl­tésük, energiájuk meghatá­rozását? Milyen műszereket használnak a korszerű labo­ratóriumokban az atomok és elemi részecskék vizsgálata­kor? Milyen feladatokat kell megoldaniuk a fizikusoknak a jövőben a mikrovilág objek­tumai méréseivel kapcsolat­ban? Ezekre a kérdésekre vá­laszol Abramov érdekes köny­ve. A könyvet széles olvasókör­nek szánták, alapvetően a kö­zépiskola felsőbb osztályai­ban és szakközépiskolákban tanulóknak, nem fizika sza­kos egyetemi hallgatóknak, valamint más szakképzettsé­gű tanároknak és dolgozók­nak, akiket az anyag felépíté­sének kérdései és a tudomá­nyos kutatás korszerű mód­szerei érdekelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom