Abusch, Alexander: Johannes R. Becher. A nemzet és a béke költője (Budapest, 1961)

JOHANNES R. BECHER Becher az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb német költője, a XX. század szocialista világ­irodalmának kiemelkedő egyénisé­ge. Hosszú utat tett meg az ex­­presszionizmustól, a kezdeti lá­­zadozástól eddig a rangig. A. Abusch tanulmánya Becher pályá­járól fest képet attól az időtől kezdve, amikor a költő, mint pol­gárifjú a „más emberré válás út­ját” kereste. A tanulmányt Abuschnak két be­széde egészíti ki, melyekből az első a költő-barát halálán érzett fájdal­mat érezteti, a másik Bechert mint a német szocialista költészet klasz­­szikusát rajzolja meg. Vajda György Mihály Becher magyar irodalmi sze­repéről írt összefoglalója zárja a kis kötetet. A. Abusch GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom