Adamson, George: Életem [Adamson] (Budapest, 1970)

George Adamson ÉLETEM A szerző neve nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt: felesége — Joy Adamson — könyvei több kiadásban nagy sikert arattak. Ez a könyv egy küzdelmes, görön­gyös, de izgalmas és értékes élet törté­nete. A szerző szülei Indiából költöztek Kenyába, s a fiatal George Adamson az angliai iskola elvégzése után szintén ott telepedett le. Minden lehető munka­­alkalmat megragadott: volt traktoros, ültetvénymunkás, pincér, tejelosztó, ke­reskedő, míg végre állami szolgálatba lépett és egy nagy területen irányította a sáskák elleni kampányt. Utána hiva­tásos vadász és aranyásó. Rengeteg iz­galmas safarin vesz részt, s expedíciót vezet a Rudolf-tóhoz. Tizennégy évig tartott ez a magányos élet, amely alatt megszerette a szabad­ságot, a vad természetet, s nem törődött a veszéllyel. 33 éves korára ugyan vajmi kevés pénzt gyűjtött össze, viszont an­nál tökéletesebben megismerte Kenya földjét, népeit és faunáját. Ekkor lép a Vadvédelmi Hivatal szolgálatába és találja meg végleges élethivatását. Könyve bővelkedik az izgalmas tör­ténetekben, páratlan érdekes megfigye­léseket közöl a tájról, az ott élő em­berek életéről, szokásairól és szinte egyedülálló megfigyeléseket a vadálla­tok — főként az oroszlánok — maga­tartásáról. Nem a felsőbbrendű fehér, hanem a humánus gondolkozású ember szemével nézi a bennszülötteket, s egész könyvét áthatja az emberek, a termé­szet szeretete és védelme. Ennek az első kézből származó izgal­mas beszámolónak bizonyára szintén nagy sikere lesz a magyar olvasóközön­ségnél. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom