Adorka Rudolf et al.: A deviáns viselkedés szociológiája (Budapest, 1974)

A kötet olyan, társadalmilag nagy­fontosságú problémákkal foglal­kozik (öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, el mebetegség), a me­lyek világszerte előtérben álla­nak ma, s amelyek iránt nálunk is nagy érdeklődés mutatkozik. Sze­melvényeket tartalmaz e magatar­tások legjelentősebb külföldi iro­dalmából, és összefoglaló tanul­mányokat arról, hogy az egyes területeken mi a jelenlegi hely­zet hazánkban. A szerzők az egyes témakörök kiváló ismerői mind magyarországi viszonylat­ban, mind pedig a külföldi iro­dalom és a terület elméleti prob­lémái tekintetében. Az említett témakörök alapos szociológiai jellegű tudományos ismertetése eligazítást nyújthat a napilapokban és folyóiratokban gyakran érintett kérdések helyes értékeléséhez. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom