Agárdi Péter: Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években (Budapest, 1982)

GONDOLAT AGÁRDIPÉTER r i V Értékrend és kritika b .1 ^u. * " > I ejtő I ei em irodait misééi) i lelete a to as években

Next