Ákos Károly: Gondolkodnak-e az állatok? - Gondolattár 3. (Budapest, 1960)

dr. Ákos Károly: GONDOLKODNAK-E az Állatok? A mai népek ősei évez­redekkel ezelőtt természe­tesnek tartották, hogy az állatok gondolkodnak, sőt okosabbak az embereknél. Az állatok ilyenformán az emberek fölött állók­nak tűntek, és a róluk al­kotott kép nagymértékben eltért a valóságtól. Olyan idők emberei látták így a természetet, akik még meglehetősen kezdetleges viszonyok közt éltek. Később a gondolkodást, mint a lélek tevékeny­ségét, csak az ember képességének tekintették, s az „oktalan állatnál" kétségbe vonták. Az ál­latokról a valóságnak megfelelő természettudo­mányos kép fokozatosan alakult ki. E könyv arra ad választ, hogy ma a tudomány miképpen látia az álla­tok gondolkodásának kér­dését. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom