Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán (szerk.): Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben (Budapest, 1967)

Next