Alfaric, Prosper: A kereszténység társadalmi gyökerei (Budapest, 1966)

PROSPER ALFARIC A KERESZTÉNYSÉG TÁRSADALMI GYÖKEREI Prosper Alfaric a vallástörténet kiváló francia kutatója volt. Fiatal­korában egyházi pályára lépett s ha­marosan kitűnt kiemelkedő történeti érdeklődésével. Önálló látásmódja azonban világi pályára vitte, tudo­mányos meggyőződése összeütközött az egyházi tanításokkal. Jelen művé­nek az a célja, hogy azokat a vallási áramlatokat ismertesse tudo­mányos rendszerességgel, melyekből a kereszténység kialakult. Önmaga programját a következő tömör mon­datokkal fogalmazta meg: „Költött, alig ismert vagy tudatosan koholt személyek egyéni tevékenysége he­lyett azokat a nagy vallási áram­latokat óhajtom ismertetni, melyek­ből a kereszténység kisarjadt, s melyeknek hol szövetségese, hol pe­dig ellenfele volt. A kereszténység társadalmi gyökereiről szóló áttekin­tés így jöhet csak létre. Munkám során Palesztinát, Szíriát, Egyipto­mot, a görög és a római világot, mint a kereszténység születésének színhelyeit mutatom be.” - Alfaric könyve a szerző halála után jelent meg és egy nagyterjedclmü műnek első, lezárt fejezete. Olvasva a könyvet, mindenki elismeréssel adó­zik a rendkívül tág látókörű tudós több nyelven megjelent munkájának. GONDOLAT A védöboritón: Szt. Pál megkeresztelése mozaik XII. szd. Palermo (Szicília) Monreale székesegyház

Next

/
Oldalképek
Tartalom