Almási Miklós: A modern dráma útjain. Az újabb drámatörténet és a shakespeare-i hagyományok (Budapest, 1961)

Almási Miklós A MODERN DRÁMA ÚTJAIN Shakespeare évszázadok óta a drámaírók eszménye. Minden korban más-más intenzitással ugyan, de feltámadt a vágy a drámaírókban, hogy kövessék stíluselveit. Milyen lehetőség kínálkozik erre a modern dráma esetében, mi a feltétele a shakespeare-i nagy dráma meg­alkotásának? A tanulmány erre a kérdésre ad választ, e szem­pontból elemzi a század dráma­­fejlődésének főbb csomópont­jait, Hauptmann, Ibsen, Shaw, Gorkij és Trenyov drámáinak bemutatásán keresztül. Az is­mert drámaírók és drámák újszerű, érdekes megvilágítás­ban kerülnek elénk Almási Miklós fejtegetései kapcsán. Megmutatja, milyen világnézeti feltételei vannak a shakespeare-i dráma megalkotásának, és mi­ként zárja el a polgári társa­dalmi szerkezet a shakespeare-i formák felé vezető utat. GONDOLAT

Next