Altrichter Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája - Gondolkodók (Budapest, 1972)

A BÉCSI KÖR FILOZÓFIÁJA A Bécsi Körként emlege­tett filozófiai társaság tag­jai között volt filozófus, ma­tematikus, fizikus, közgaz­dász és más egyéb tudo­mánnyal foglalkozó tudós. Már maga ez a tény is utal arra a problémagazdag­ságra, amellyel a logikai po­zitivista kör képviselőinek művei foglalkoznak. Köte­tünk a logikai pozitivizmus virágkorából származó írá­sokat gyűjti egy csokorba, hogy képet adjon e filozófiai irányzat fő problémáiról és azokról az alkotó vitákról, amelyeket a kör képviselői folytattak egymással, s ame­lyek hozzájárultak nézeteik kialakulásához. A magyar olvasóközönség Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Hans Hahn, Hans Reichen­bach és Otto Neurath tanul­mányaival ismerkedhet meg a könyv lapjain. A válogatást Altrichter Ferenc elmélyült bevezetője előzi meg. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom