Anderle Ádám: Vihar a Sierrában. Indián függetlenségi küzdelmek a XVI-XVIII. században (Budapest, 1981)

„Ez a könyv nem a békepipa és a tomahawk indiánját kívánja bemutatni, hanem a Cooper ro­mantikus-izgalmas indiántörté­neteinél keményebb, fájdalma­sabb valóságot: Dél-Amerika Csendes-óceán menti népeinek és a spanyol hódítóknak törté­nelmi találkozását, az összeüt­közésük után kialakuló gyar­mati társadalmat”-írja a szerző művéről. Az indiánok történelme iránt változatlanul nagy az érdeklő­dés, de tudományos igényű, s ugyanakkor nem csak a kuta­tóknak, a „beavatottak” szűk csoportjának készülő feldolgo­zás mind ez idáig kevés látott napvilágot. A fiatal történész­szerző műve a szélesebb olvasó­­közönségnek és a történészek­nek egyaránt újat mondhat. Az elmúlt másfél-két évtizedben közölt rendkívül értékes, ere­deti források és tanulmányok összegzésével, új interpretáció­ban mutatja be a spanyol hódí­tást és a gyarmati társadalom ki­alakulását. A létrejött gyarmati rendszert a spanyol hódítók és az indián elit politikai komp­romisszumaként értelmezi, a

Next