Antal László - Csongor Barnabás - Fodor István: A világ nyelvei (Budapest, 1970)

Ára: 26,50- Ft Antal László Csongor Barnabás — Fodor István A VILÁG NYELVEI Hány nyelv van a világon? Mi jel­lemzi az egyes nyelveket? Miben különböznek és miben hasonlíta­nak egymáshoz? Miféle rokoni vo­nások kötnek össze egyes csoporto­kat? Ezek és ezekhez hasonló kér­dések még a nyelvészettel szaksze­rűen nem foglalkozó laikus ember­ben is felvetődnek, hiszen a minden­napi érintkezésének, az anyanyelv­nek a használata önkéntelenül is felveti őket. Antal László, Csongor Barnabás és Fodor István könyvé­ben választ kap az olvasó ezekre a kérdésekre. Nemcsak a világ min­den nyelvének rövid ismertetését találja meg benne, hanem bizonyos szerkezeti alapfogalmakra, rokon­sági kapcsolatokra is feleletet kap. Fontos fogalmak nyernek tisztázást, mint nyelv, nyelvjárás, nyelvcsalád, és világos képet nyújt, a rokonság feltételeiről is. GONDOLAT

Next