Apreszjan, J. D.: A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei (Budapest, 1971)

Next