Aragon, Louis: A költő és a valóság (Budapest, 1970)

Aragon A KÖLTÖ ÉS A VALÓSÁG Ára: 25,50 Ft „Polgárjogot kérek egy kísérleti realizmus számára. Azoktól is, akik a realizmust hagyományos keretei között értelmezik. Meg azoktól is, akik a kísérlete­zés monopóliumát maguknak szeretnék fenntartani. Polgárjogot kérek egy kísérleti realizmus számára, ez pedig a művészeknek ugyanolyan törvényes hely­zetet feltételez, mint amilyen a tudományos kuta­tóé. Például a regény területén. Anélkül, hogy bár­kit is kirekesztenék innen. És amikor polgárjogot kérek egy kísérleti realiz­mus számára, amely képes válaszolni az élet által feltett kérdésekre, amely lépést tart a nagy felfede­zésekkel, az új tudományokkal, amely arányban áll az ember előtt sebes léptekkel kitárulkozó terüle­tekkel, olyan realizmusról van szó, amely nem elé­gedhet meg a tények puszta megállapításával, utó­lagos leírásával, felsorolásával. A művészetnek soha nem volt elég, ezután sem lesz elég annak megmu­tatása, amit nélküle is láthat az ember.” Aragon GONDOLAT

Next