Árkos Ilona (szerk.): Az atomkor enciklopédiája 2. Információ- és híradáselmélet. Elektronika, híradástechnika. Kibernetika, automatizálás (Budapest, 1967)

Az atomkor * ", 7 '' mciklopédiája r у 1^1. ■ -------------------------- — -гг?......................'—Т---------—1----->7—• л~ ?-------—~ Л .Ж Információ-és I radá Elektra: ka, híradás­technika Kib automatizálás Gondolat w

Next