Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája (Budapest, 1979)

A művészetpszichológia világhírű, német származású, amerikai profesz­­szorának alapvető összefoglaló kézi­könyve, amely 1954-ben jelent meg először, azóta szinte minden európai nyelven több kiadást is megért. A magyar fordítás az 1974-ben megje­lent új változat alapján készült. Az alakpszichológia neves képvise­lője a vizuális nyelv, a műalkotás „látásának” kérdéseivel foglalkozik. A lélektannak a fiziológiai oldalát részesíti előnyben, sem a szemlélő, sem az alkotó művész egyénisége nem érdekli, nem célja a műalkotás és a társadalom viszonyának sokol­dalú bemutatása. Olyan izgalmas kérdéseket boncol, mint az egyen­súly igénye és szerepe a művészi kom­pozícióban, az alak és a forma mint a művészi sűrítés megtestesítése és hatása a szemlélőre, a perspektíva változatai. Vizsgálja hogyan növek­szik és teljesedik ki a művek jelen­téstartalma a nézőkben élő kész kon­cepciók alapján. Nagy szerepet kap­nak a tér és a sík ábrázolásának különböző módozatai a modern mű-

Next