Artaud, Antonin: A könyörtelen színház. Esszék, tanulmányok a színházról (Budapest, 1985)

„A Színház és Hasonmása a legfontosabb mű, amit századunkban a színházról írtak.” Jean-Louis Barrault „Artaud képzelete túlszárnyalta tényleges színházi teljesítményét. Látomása azonban (egy mágikus szépségű és misztikus erejű szín­padról) mind a mai napig a színház leghatéko­nyabb kovásza maradt.” Martin Esslin „Artaud legnagyobb erénye, hogy visszaadta a színháznak a varázslatot. Visszatérítette az embert léte valódi értelméhez, s kulcsot adott a közösségi megtisztuláshoz.” Jean Vilar „Lehet, hogy csak víziókat és metaforákat ha­gyott maga után. De termékeny volt hibáiban és tévedéseiben is. Lehet, hogy már minden újí­tását jóval előtte felfedezték. Ám ő a saját szen­vedésein át újra fellelte, és költői erővel meg­szólaltatta őket. Jelentősége abban áll, hogy az előadás mozgatóerejévé tette a mítoszt, s visszacsempészte a megváltás gondolatát a színházba..." Jerzy Grotowski

Next