Asimov, Isaac: A biológia rövid története (Budapest, 1972)

Asimov tömören nyomon követi az élettel foglalkozó tudományok izgalmas kialakulását, kezdve az ókori görögöktől Darwin munkásságán keresztül egészen a genetikában napjainkig hatalmas eredményeket elérő molekuláris biológia robbanásszerű fejlődéséig. A könyv, amelyet Isaac Asimov a Bostoni Egyetem biokémia professzora és számos tudománytörténeti munka szerzője írt, eleven bevezető a biológia történetébe és fogalmaiba. Gondolat

Next