Aszmusz, Valentyin Ferdinandovics: Marx és a polgári historizmus - Társadalomtudományi Könyvtár (Budapest, 1973)

V. F. ASZMUSZ MARX ÉS A POLGÁRI HISTORIZMUS V. F. Aszmusz könyve először 1933- ban jelent meg a Szovjetunióban. A megjelenés időpontja és a könyv szerkezete világosan mutatja, hogy a szerző a polgári történetfilozófia marxista elemzésével az „ész trón­fosztásának” egy újabb oldalára kí­vánja felhívni a figyelmet. A mű azonban nem egyszerűen a fasizoid filozófiai álláspontok előtörténetét elemzi. A polgári történetfilozófia fejlődésének megrajzolásakor a szer­ző olyan alapvető problémák ki­alakulását és sorsát kíséri figyelem­mel, mint a természet és történelem viszonya, szabadság és szükségszerű­ség dialektikája. A polgári filozófia klasszikus képviselőin (Bacon, Her­der, Spinoza és a klasszikus német idealizmus) kívül behatóan elemzi a marxi történetfilozófiát, valamint a XX. századi polgári történelem­elméletek (neokantiánizmus, Speng­ler) legjelentősebb tendenciáit is. GONDOLAT

Next