Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások - Társadalomtudományi Könyvtár (Budapest, 1986)

М. М. BAHTYÍN A BESZÉD ÉS A VALÓSÁG A világhírű szovjet irodalomtörténész­esztéta, Mihail Mihajlovics Bahtyin neve nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Legutóbb Rabelais-monográfiája aratott jelentős sikert. Kötetünk annyiban tér el magyarul eddig hozzáférhető írásai­tól, hogy nem annyira konkrét esztétikai­irodalmi elemzéseket tartalmaz, hanem főként azokat az írásait gyűjtöttük össze, amelyekben az elemzések filozófiai-társa­dalomelméleti háttere, Bahtyin sajátos beszédelmélete bontakozik ki. A beszéd és a megnyilatkozás az a két alapkategó­ria, amelyek segítségével kidolgozza sajá­tos „dialogikus” művészet- és társadalom­értelmezését. A kötet érdekességét fokozza, hogy helyet kapott benne több, Bahtyin hagya­tékából előkerült s a Szovjetunióban is csak az utóbbi években napvilágot látott munka, továbbá azok a fontos írások is (a freudizmusról, marxizmus és nyelvfilozó­fia viszonyáról), melyeknek szerzősége igen sokáig vitatott volt. GONDOLAT

Next