Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A szó esztétikája. (Válogatott tanulmányok) (Budapest, 1976)

M. М. Bahtyin GONDOLAT

Next