Bajor Nagy Ernő: Életünk - történelem (Budapest, 1978)

A múlt titkai a jövőben előbb­­utóbb nyilvánosságra kerülnek. így van ez az egyének életében is. A megélt múlt apróbb-nagyobb, a maga idejében talán restellt titkai előkívánkoznak sokáig rejtegetett búvóhelyeikről. Emberek százai érezték meg a közlés vágyát, ami­kor a Szabad Föld című hetilap pályázati felhívására tollat fogtak, és vallani kezdtek önmagukról ön­maguknak, s e jelen kötettel a nagy nyilvánosságnak. • Megkapó őszinteség árad soraikból, ahogy szembe mertek nézni saját és benne a magyar nemzeti közösség XX. századi sorsával. Az őszinteség a szabad ember mércéje, és ez for­dítva is igaz. E vallomások egy ország népének — nehéz vajúdások között fogant — új egyéni és társa­dalmi viszonyait ábrázolják olyan történelemkönyvben, melyet az időt megélt egyszerű emberek írtak.

Next