Bakunyin, Mihail: Államiság és anarchia. Két párt harca a Nemzetközi Munkásszövetségben - Politikai gondolkodók (Budapest, 1984)

Egy Mexikóban játszódó filmben, amely az 1910-es évek eseményeit idézi fel, a gerillák, mielőtt rohamra indulnának a népnyúzók haciendái ellen, imaszerüen mormolják az Államiság és anarchia néhány sorát, majd kórusban éltetik „Miguel” Bakunyint. Egy mai szovjet regényben, amelynek színhelye 1918 Moszkvája, az anarchisták hatalmukba kerítve egy villát, kitűzik a fekete zász­lót, s öreg ideológusuk az Államiság és anarchiát idézi; a ház falát Bakunyin művéből kölcsönzött jelszavakkal festik tele - akárcsak ötven esztendővel később a Sorbonne hallgatói a nagyon is valósá­gos párizsi májusi események idején a diáknegyed épületeit. - Hosszan lehetne sorolni a példákat, amelyek arra enged­nek következtetni, hogy Mihail Álek­­szandrovics Bakunyin egykori cári tüzér­tiszt, a három ország börtöneit megjárt és két ízben halálra ítélt hivatásos forra­dalmár és legnépszerűbb írása, az Álla­miság és anarchia ma is jelen van a köz­élet és a fikció számos műfajában. E mű magyar nyelven most jelenik meg elő­ször. Olvasója meggyőződhet az anar­chizmus legnagyobb hatású képviselőjé­nek nem mindennapos tehetségéről és szuggesztív erejéről, de egyszersmind ve­szélyes előítéleteiről és téveszméiről is. GONDOLAT

Next