Balogh Sándor (szerk.): Földet, köztársaságot, állami iskolát. Viták a magyar Parlamentben 1944-1948 (Budapest, 1980)

A felszabadulást követő években Magyarországon lezajlott politikai küzdelmek egyik legfontosabb színtere a parlament volt. A kü­lönböző osztályokat és társadalmi rétegeket képviselő politikai pár­tok elsősorban a parlamentben — a szélesebb közvélemény, az or­szág nyilvánossága előtt —, fejtet­ték ki és szembesítették egymással az ország jelenéről és jövőjéről val­lott felfogásukat, nézeteiket. S itt születtek meg természetesen azok a törvényalkotások is, amelyek a népi demokratikus hatalom beren­dezkedését szentesítették, végle­gesítették. E vívmányok sorából is kiemelkednek a nagybirtokrend­szer felszámolása és a földreform, a köztársaság megteremtése, az állam és az egyházak elválasztása, s az iskolák államosítása, amelyek kétségtelenül korszakos jelentősé­gűek voltak a magyar társadalom és kultúra fejlődése szempontjából. A jelen kötet azzal is igyekszik minél alaposabb betekintést nyúj­tani a korabeli politikai küzdel­mekbe és azok légkörébe, hogy teljes terjedelemben, változtatás nélkül közli a szóban forgó tör­vényjavaslatok parlamenti vitáit,

Next

/
Oldalképek
Tartalom