Balogh Sándor (szerk.): Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Dokumentumok (Budapest, 1986)

A Nehéz esztendők krónikája c. kötet arra vállalkozik, hogy Magyarország történetének 1949-1953 közötti perió­dusával megismertesse az olvasót és egyben beavassa a korszak levegőjébe is. A jelen kötet időrendi sorrendben közli Magyarország politikai, gazdasá­gi, társadalmi és kulturális életének 1949. január és 1953. június közötti fon­tosabb eseményeinek forrásait. Nem „titkos” dokumentumokból, hanem párthatározatokból, törvények­ből, rendeletekből és egyéb jogszabá­lyokból, parlamenti megnyilatkozások­ból, sajtóközleményekből stb. válogat a kötet, amelyek a korszakra leginkább jellemzőek. így a kiadvány több mint 70 dokumentuma tájékoztat a polgári pár­tok feloszlatásáról, illetve az egypárt­­rendszer kiépítéséről, továbbá a politi­kai életben elkövetett törvénysértő eljá­rásokról: a koncepciós perekről és a vidékre történő kitelepítésekről. Emel­lett olvashatunk a népgazdasági tervek­ről, a háborús jóvátétel teljesítéséről, a mezőgazdaság megadóztatásáról, ezen kívül a fakultatív vallásoktatás beveze­téséről, az állam és a katolikus püspöki kar megállapodásáról, a Lukács-vitá­ról, az írószövetség kongresszusáról stb. A dokumentumgyűjtemény hitelesen, a történettudomány megalapozott mód­szereivel mutatja be az általa vizsgált időszakot. A dokumentumokat mindig teljes terjedelemben teszi közzé, s azo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom