Barabás János (szerk.): Fotolexikon (Budapest, 1963)

A d a ge r roti pi ától FOTOLEXIKON A régóta várt Fotolexikon rész­letesen ismerteti a fényképezés technikai kérdéseit, a külön­böző fényképezési eljárásokat, vegyszereket és nyersanyago­kat, valamint az összes fon­tosabb fényképezőgép-típuso­kat. A mikrobák fényképezé­sétől a csillagfényképezésig be­számol a fotó alkalmazásának minden számottevő területéről, beleértve az amatőr- és a tudo­mányos filmezést. A szövegközti ábrák a fény­képezőgépekről és a fototech­nikai berendezésekről tájékoz­tatnak, a pompás képmellék­­letek a legnevesebb magyar és külföldi fotósok felvételein mu­tatják be a fényképezés külön­böző műfajait és eljárásait. a modern fotóig

Next