Barabas, Jurij: Dovzsenko. Esztétikájának és költészetének néhány kérdése (Budapest, 1980)

A könyv szerzője neves szovjet iroda­lomtudós, aki aktívan veszi ki részét napjaink elméleti és esztétikai vitái­ból. Dovzsenkóról, a nagy szovjet filmrendezőről és íróról szóló monog­ráfiája is jóval több, mint Dovzsenko munkásságának ismertetése: szenve­délyes állásfoglalás napjaink fontos kérdéseinek, a többi között realizmus és romantika kölcsönviszonyának, el­képzelés és megvalósítás dialektikájá­nak, a pártos, népi művészetnek a problémakörében. Ugyanakkor bete­kintést enged Dovzsenko alkotói mű­helyébe, megismerjük eddig publiká­latlan terveit és forgatókönyveit, a filmjeinek és szépirodalmi műveinek sajátos pátoszát megteremtő művészi meggyőződését. Könyvünket számos illusztráció teszi még szinesebbé.

Next