Barabás Tibor: Egy nép nevelői. Arcképek és tanulmányok - Élet és Tudomány kiskönyvtár 12. (Budapest, 1959)

Ae Élet és Tudomány Kiskönyvtár eddig megjelent kötetei Dr. Gergely Károlyné: Amíg gyermekünk Iskolás lesz ... Ara: 8 Ft Az űrhajózás Ara: 10 Ft Lyka Károly: Nagy magyar művészek Ara: 12 Ft A tudomány új utakon Ara: 12 Ft Dr. Haraszti István: A nemi élet kérdései Ara: 11,50 Ft Dr. Fülöp Zsigmond : A kísérletezés úttörői Ára: 12 Ft Vásárhelyi István: Hasznos és káros vademISsök Ara : 12 Ft • ániel György : Antarktisz rejtélye Ara : 12 Ft Tasnádi-Kubacska András: Nagy magyar természettudósok Ara: 12 Ft Fatakiné Sós Mária: Szeresd okosan gyermeked Ara: 12 Ft Tangi Harald: A hormon és az ember Ara: 12 Ft Szeptemberben jelenik meg Halász Zoltán: lludapest felfedezése Felkérjük olvasóinkat, közöljék a Kiskönyvtár köteteivel kapcsolatos észrevételeiket az Élet és Tudo­mány Kiskönyvtár szerkesztő bizottságával (Buda-I.' IT I----l,- J. r / '

Next