Barbéris, Pierre: Balzac. Egy realista mitológia (Budapest, 1978)

Pierre Barbéris francia marxista irodalom­tudós. Szerteágazó munkásságának vezér­fonala: Balzac, az Emberi Színjáték írója, aki egyre újabb és újabb tanulságokkal szol­gál az olvasói figyelem és a tudós búvárko­dás számára az életmű immár százados diadalmas „divatja” révén. A francia szerző müvét nem csak az teszi jelentőssé, hogy az első „teljes” Balzac, amit a francia marxista irodalomtudomány a nagy realista író hazájában megalkotott, hanem hogy benső értékeivel minden olvasó számára is biztos „vezérfonalat” jelenthet a nagy életmű és a különös életű író munkás­ságában való elményüléshez. A figyelmes olvasó tapasztalni fogja, hogy a könyv sok tekintetben tükrözi Lukács György hatását. Nem véletlenül. Pierre Barbéris a magyar filozófus és esztéta egyik legkitűnőbb francia interpretátora, aki jelen könyvében is alkotó módon foglalkozik azokkal a gondolatokkal, amelyeket Lukács György a nagy realisták tanulmányozása során vetett fel.

Next