Barbi, Michele: Dante (Budapest, 1964)

M. Barbi DANTE Barbi, a neves olasz Dan­­te-kutató e könyvben foglal­ja össze röviden, világosan, magas tudományos színvona­lon és érdekesen mindazt, amit a Dantéval évszázadok óta sokat foglalkozó kutatás a nagy költő életéről és mű­veiről megállapított. Megraj­zolja a kort, a társadalmat, amelyben Dante élt, elemzi a költő műveit, elsősorban az Isteni Színjátékot, amely a középkor csodálatos székes­­egyházaihoz hasonlóan az évszázadok folyamán sem­mit sem vesztett szépségéből és monumentalitásából GONDOLAT

Next