Bart István - Rákos Sándor (szerk.): A műfordítás ma. Tanulmányok (Budapest, 1981)

Sokszor nehéz küzdelem zajlik le a fordító meg az eredeti mű nyelve­­szelleme között, amíg az utóbbi megadja magát. A fordító sohasem hátrálhat meg, legfeljebb enged­ményeket tesz. Aki kíváncsi arra, hogyan zajlik le egy ilyen harc, milyen utak-módok segítik a for­dítót, milyen „hadicseleket” alkal­maz, milyen engedményeket sza­bad tennie — az ne restellje elolvas­ni ezt a könyvet. Tapasztalt mű­fordítók — Bede Anna, Csorba Győző, Eőrsi István, Fodor And­rás, Göncz Árpád, Rab Zsuzsa, Rákos Sándor, Somlyó György, Vas István stb. — írásai ezek, és a kíváncsi olvasóhoz szólnak, akinek ez a kötet adja meg az első alkalmat arra, hogy betekintsen, belessen a fordítók műhelyeibe és képet kapjon műfordításunk mai helyzetéről.

Next