Bartha Gábor - Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben (Budapest, 1973)

Fekete Nagy Antal levéltáros több évtize­des munkát áldozott arra, hogy az 1514. évi magyarországi parasztháború történe­tének sok ismeretlen mozzanatát felkutas­sa. A halála miatt nyersen maradt kéz­iratot Barta Gábor, a Történettudományi Intézet munkatársa társszerzőként kiegé­szítette és átdolgozta. A szerzőpár munkájából megtudhatjuk, milyen belpolitikai előzményei voltak a forradalmi robbanásnak, hogyan vezetett egy történeti véletlen szükségszerűen a parasztfelkelés kitöréséhez, milyen hossza­dalmas vajúdással váltott át a keresztes hadjárat a parasztháborúra, hogyan lett egy végvári tisztből a jobbágyok rettent­hetetlen vezére, élt-e egyáltalán a legen­dás Lőrinc pap? Hogyan zajlott a háború ott, ahol szervezett seregek álltak egymás­sal szemben, s ott, ahol csak kisebb cso­portok harcoltak? Hogyan szerveződött az úri ellentámadás, milyen volt valójá­ban az úri bosszú? Az adatok hiányossága sok helyen még most sem engedte meg, hogy a kérdésekre határozott választ adhassanak a szerzők, de mégis sok ponton sikerült közelebb jut­niuk a valósághoz. A tájékozódást nagymértékben segítik a részletes térképek, a biztos és a kikövet­keztetett adatokat tartalmazó időrendi tábla. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom