Báti László - Kristó-Nagy István (szerk.): Az angol irodalom a huszadik században. II. kötet (Budapest, 1970)

A kötet a huszadik századi angol iroda­lom nagyjainak arcképcsarnokán ka­lauzol végig értő és hivatott vezetőkkel. Találkozhat itt a magyar olvasó meg­hitt ismerősökkel, a század eleji realista angol próza kiváló mestereivel Galsworthyvel, Wellsszel, Conraddal, Forsterrel, a sor legelejéről pedig a pol­gári képmutatás, a hazug polgári morál fáradhatatlan és szellemes ostorozója, Shaw tekint rá ironikus mosolyával. A 20-as évek nagy regényforradalmá­nak kirobbantói, Joyce, Woolf, Law­rence után a következő évtized baloldali költőnemzedékének vezéralakjai lépnek elénk, változékony emberi arcvonásai­kon költészetük változatlan maradan­­dóságának fényével. A kötet - és a század angol költészetének - közép­pontjában Eliot alakja magasodik, közelében a markáns arcélű magányos skót költő, Macdiarmid. De a huszon­nyolc arckép között a természettudós és polihisztor íróé, Huxleyé éppúgy meg­található, mint az író-természettudós Snow-é, Waugh-é a „dühös fiatalok” képviselőié vagy az abszurd dráma legjobb angol művelőié, Becketté és Pintéré. Az esszégyűjteményt a sorozat eddigi köteteihez hasonlóan gazdag bibliog­ráfia egészíti ki, és az írók-költők fény­képei illusztrálják. GONDOLAT

Next