Bebel, August: Charles Fourier élete és eszméi (Budapest, 1962)

August Bebel: CHARLES FOURIER Az olvasó egy nagy francia gon­dolkodó életútját és tanait is­meri meg a kötetből a német munkásmozgalom ismert vezé­rének, August Bebelnek tollá­ból. Charles Fourier minden idők egyik legnagyobb utó­pista szocialistája volt. Tanítá­saiból, elgondolásaiból sokat me­rítettek a nemzetközi munkás­­mozgalom nagyjai. Fourier is, mint az elmúlt két évszázad annyi nagy gondolkodója, egy életen át kereste az eszményi ál­lam megvalósításának igazi út­ját, azt a rendszert, melyben el­tűnik a nyomor, a szolgaság, a megalázottság és a kizsákmányo­lás. Fourier maga gyors egymás­után nyolc kormányformát ért meg, de átmeneti korszakban élve, csak zseniális megsejtése­kig jutott el. Tanai lassan terjed­tek, és mire népes tábora kiala­kult, már a marxista munkás­­mozgalom kibontotta zászlóját. Értékes elgondolásai terméke­­nyítőleg hatottak, és az egységes proletár világnézet eszmevilágát gazdagították. GONDOLAT

Next