Benda Kálmán et al.: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből (Budapest, 1980)

Kit ne érdekelne, hogyan éltek a régi magyarok? Milyen településformákat alakítottak ki? Milyen házakban laktak, miként rendezték be otthonaikat? Mivel táplálkoztak? Mi módon gazdálkodtak? Miféle eszközök, tárgyak vették körül őket? Milyen ruhákat viseltek hétköznap és ünnepnap? Milyen volt a családi életük? Mivel töltötték a szabad idejüket? Milyenek voltak a szokásaik? Hogyan ülték meg ünnepeiket? És végtére milyen gondolkodásmód rejlett e szokások mögött, milyen értékrend testesült meg az életmód tárgyi darabjaiban, környezetében? A felvetett kérdésekre 12 fejezetben ad választ ez a könyv Minden fejezet a magyarság múltjának egy-egy nagy korszakát tárja elénk

Next

/
Oldalképek
Tartalom