Benedek István: Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. Tibet (Budapest, 1979)

A varázslás, kuruzslás és orvoslás minden időben, minden helyen összefonódott egymással; tagad­hatatlanul e három együtt terem­tette meg a gyógyászatot. Nem­csak teremtette: alkotja ma is. Csak az arányai térnek el térben és időben; néhol, némelykor a varázslat uralkodik a tudomány fölött, másutt és máskor az eg­zakt, kritikus, tudományos szem­lélet arat győzelmet a hiszékeny­ségen. Az arányról szól ez a könyv: arról, hogy hol s miképp érvé­nyesül a misztika, a mágia, hogyan hálózza be az ésszerű gondolkodást — és megfordítva: hol s hogyan aknázza ki az ér­telem a hiszékenység nyújtotta lehetőségeket. Ma a gyógyítás a technika bűvöletében él, hasznát és kárát egyaránt látja az elgépiesedésnek. A csodavárás sohasem tett jót az emberiségnek, ma különösen kiélezett a kettőssége. Ahol nem segít a technikai csoda, ott a csa­lódott páciens hamar átbillen a mágia oldalára: ősi, népi, keleti, titkos tanokba veti bizalmát.

Next