Benedek István: Semmelweis és kora (Budapest, 1967)

BENEDEK ISTVÁN SEMMELWEIS ÉS KORA Sikeres regényei után, több kiadást megért szépirodalmi értékű isme­retterjesztő munkái sorában, Bene­dek István ebben a könyvében a nagy magyar szülész, Semmelweis éle­tének és munkásságának állít emlé­ket. A hiteles Semmelweis-életrajz­­zal könyvkiadásunk hosszú időn át adós maradt. Az elmúlt évek során több ilyen irányú munka jelent meg. Benedek István könyvében az eddigi életrajzokat számos vonatkozásban kiegészíti, elmélyedten tanulmá­nyozza éppen azokat a nehezen meg­oldható kérdéseket Semmelweis éle­tével kapcsolatban, amelyek a múlt­ban, de még ma is sok vitára adnak alkalmat. Benedek legfőbb törekvé­se, hogy megszabadítsa Semmelweis emlékét az évtizedek során rárakó­dott tévedésektől, romantikus máz­tól, nacionalista elfogultságtól.Mint­hogy mindent bizonyít, ragyogó lo­gikával elemez, Benedek István Sem­melweis életrajza igen meggyőző, hiteles, s amellett remek stílusú, élvezetes olvasmány. A könyvet közel hatvan fényképmelléklet egé­szíti ki. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom