Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás (Budapest, 1987)

Lélekszámra kicsiny, méreteit te­kintve hatalmas ország Tibet. Min­dig izgatta az emberek fantáziáját, mindig „rejtelmes" és „tiltott" or­szág volt. Két évtizede, amikor ön­állóságát elveszítve Kína autonóm területe lett, megszűnt a rejtelmes­­sége, és pár éve a határait is meg­nyitották az idegenek előtt, nem tiltott ország immár. A kíváncsiság nem szűnt meg iránta, sőt Tibet ha­tározottan „divatba jött" — filmek, televíziós adások, riportok szólnak róla, utazók keresik fel, emigráns tibetiek hordják a hírét szét a világ­ba. Nincs hónap, hogy a világsajtó ne foglalkozna valamiért a tibetiek­kel. Ezt a könyvet nem a Tibet-divat szülte. Másfél évtizeddel ezelőtt ké­szült, amikor a dalai láma még nem élt emigrációban, Körösi Csornának még nem ünnepelték a bicentenári­­umát, nem tartottak még tibetoló­­gus-világkongresszust Magyaror­szágon, és a könyv szerzője még nem vett feleségül egy tibetológust. Ez a könyv önálló része a Mandra­gora című műnek, ami a varázslás, kuruzslás és orvoslás kapcsolatát kutatja az emberiség történetében, főként a közelmúltban, a 19. század fordulópontja körüli évtizedekben, amikor még lehetett találni olyan népeket, amelyeket nem, vagy csak alig érintett meg az európai-ameri­kai civilizáció.

Next