Bernát Tivadar - Bora Gyula - Fodor László: Világvárosok, nagyvárosok (Budapest, 1973)

A 20. század egyik fontos társadalmi jelensége az urbanizáció. E folyamaton belül mind több és több nagyváros kialakulásának lehetünk tanúi. A könyv ismerteti azokat az okokat, amelyek a milliós vá­rosok gyors szaporodását, nagy városegyüttesek népességi és termelési tömörülések, aglomerációk kialakulását idézik elő. Miben különböznek a világ­városok a nagyvárosoktól ? Melyek azok a funkciók, tevékenységek, amelyek csak a világvárosokat jel­lemzik, melyek a nagyvárosok jellemzői? Megismerjük a nagyvárosok szerkezetét, fejlődé­sük problémáit, a jövő városainak reális és irreá­lis terveit. Az általános urbanizációs problémákon túl 14 nagyvárost mutatnak be a szerzők. A kiemelt vá­rosok mind egy-egy típust képviselnek a történel­mi kialakulás, a gazdasági, ipari koncentráció vagy a városszervezési megoldások szempontjából. így a szocialista városok közül Moszkva, Varsó, Prága, Budapest; London az aglomeráció történelmi típu­sa, Párizs, Bécs, Róma, Koppenhága és Stockholm a megtervezett aglomeráció példája. Az amerikai aglomerációk közül New Yorkot és Chicagót, Ázsiából a dinamikusan fejlődő Tokiót és a túl­népesedett Calcuttát elemzik. A könyv sok hasznos, modern ismeretanyagot nyújt a téma iránt érdeklődő olvasóknak. Számos térkép és fénykép illusztrálja a könyvet. GONDOLAT

Next