Bisschop, Eric de: A Tahiti-Nui első expedíciója - Világjárók 47. (Budapest, 1966)

Ara: 29,— Ft Eric de Bisschop: A TAHITI-NUI ELSŐ EXPEDÍCIÓJA Nem Kolumbusz Kristóf fe­dezte fel Amerikát! Jóval előt­te felfedezték azt már a poli­néziaiak! Chile északi részén megtalálták ősi tutajaiknak ma­radványait. Feltételezhető te­hát, hogy ezek a történelem előtti korban élő bátor tenge­részek kezdetleges tutajaikon átkeltek az óceánon. Ezt a fel­­tételezést kívánja bebizonyíta­ni Eric de Bisschop, a kiváló tengerkutató, mikor hatvanöt éves korában vakmerő kaland­ra vállalkozik négy fiatal tár­sával. Gondos kutatások alap­ján olyan tutajt építtet, ami­lyen a hajdani csendes-óceáni tengerészeké lehetett, és neki­vág az óceánnak Tahitiból Chile felé. Hat hónapi tutajo­zás után a chilei partok köze­lében hatalmas viharba kerül­nek, amelynek a kezdetleges tengeri alkotmány már nem tud ellenállni — a vakmerő kaland részvevői kénytelenek átszállni a segítségükre kül­dött hajóra. Útjáról Bisschop naplót vezetett. Ez a rendha­gyó hajónapló — mely helyen­ként visszaemlékezés, tájleírás és a szerző, e nem minden­napi, furcsa figura, valamint négy fiatal társának életrajza — A Tahiti-Nui első expedí­ciója. Bízvást reméljük, hogy az olvasó ugyanolyan örömmel forgatja majd, mint Thor He­yerdahl hasonló tárgyú, nagy­sikerű, Tutajjal a Csendes­óceánon c. művét.

Next